ดอกกุหลาบ

posted on 24 Jun 2008 16:35 by ritom00453

               ประวัติดอกกุหลาบ

          กุหลาบเป็นดอกไม้ที่ได้รับความนิยมจากทุกคนทุกยุคทุกสมัย ความเป็นมาปรากฎให้เห็นตั้งแต่ราว 5000 ปีที่ผ่านมา จากชนชาติสุเมเรียน ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บนพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์บริเวณแม่น้ำไทกริสและยูเกรตีสหรือประเทศอิรักในปัจจุบัน สมัยต่อมาอยู่ในราว 1700 ปี ก่อนคริสตศตวรรษที่เกาะครีต สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนล์ หลักฐานเป็นภาพเขียน บนฝาผนังในวังเรียกว่า BLUE RIRD FRESCO บนภาพเขียนมีรูปกุหลาบแต่ไม่เหมือนกุหลาบจริง เรื่องราวของกุหลาบได้เผยแพร่จากชาวเกาะครีตไปทางตอนเหนือสู่ประเทศกรีซ โดยนิสัยชาวกรีก คลั่งการรบแต่วรรณกรรมเรื่องหนึ่งได้สอดแทรกเรื่องดอกกุหลาบมีการชโลมศพด้วยน้ำมันกุหลาบก่อนอาบน้ำศพ ในช่วงสมัยฮีโรโคตัส 485-425 ปี ก่อนคริสตกาล กุหลาบเป็นยอมรับและนิยมของชาวกรีก มีการนำกุหลาบไปปลูกในสวนเป็นพันธุ์ ROSA GALLICA และกุหลาบ AUTUMN DAMARK ROSE เรื่องราวของต้นกุหลาบและการปลูกนั้น ถูกบันทึกโดยฮีโอฟรัสตัส เมื่อ 372-286 ปี ก่อนคริสตกาลในหนังสือชื่อ HISTORIA PLANTARUM ฮีโอฟรัสตัสได้กล่าวไว้ว่า "กุหลาบและลิลีสามารถขยายพันธุ์ได้ โดยการตัดชำ ต่อมาพระนางโจเซฟิน ราชินีของกษัตริย์นโปเลียนที่ 1 แห่งฝรั่งเศส ผู้ทุ่มเทเงินทองและกำลังคนเพื่อเก็บรวบรวมพันธุ์กุหลาบชนิดต่าง ๆ ตลอดจนลูกผสม ถึง 250 พันธุ์ หลังจากที่สงครามสงบในปี ค.ศ.1815 ทางการอังกฤษจึงได้สั่งให้รักษา

 

edit @ 24 Jun 2008 17:10:38 by mmm

edit @ 24 Jun 2008 17:13:55 by mmm

Comment

Comment:

Tweet